Z czego składa się umowa najmu lokalu w galerii handlowej? (WIDEO)

Autor: 7 lipca 20120 komentarzy

Kontynuujmy wątek rozpoczęty w jednym z poprzednich wpisów. Co powinieneś wiedzieć zanim zaczniesz czytać umowę najmu lokalu w galerii handlowej? Przede wszystkim to, w jaki sposób zbudowana jest tego rodzaju umowa. Bez tej wiedzy nie będziesz w stanie zorientować się, która część umowy znajduje zastosowanie w konkretnej sytuacji oraz gdzie znaleźć ważne dla Ciebie regulacje dotyczące praw lub obowiązków stron tej umowy.

TRANSKRYPCJA WIDEO

W jednym z ostatnich wpisów zastanawiałem się czy warto przeczytać umowę najmu lokalu w galerii handlowej. Odpowiedź na to pytanie była oczywista. Tak, warto przeczytać taką umowę. Oto trzy główne powody, dla których musisz przeczytać umowę przed jej podpisaniem: długi okres obowiązywania, zaciągnięcie wysokiego zobowiązania finansowego oraz znaczna odpowiedzialność odszkodowawcza, przynajmniej potencjalnie wynikająca z umowy najmu.

W jaki zatem sposób zbudowany jest model umowy, o którym chciałbym Ci dzisiaj opowiedzieć? Przede wszystkim zbudowany jest z kilku części. Po pierwsze, z ogólnych warunków umowy. Po drugie ze szczególnych lub szczegółowych warunków umowy. Po trzecie, z warunków technicznych lub regulaminu budowy. Po  czwarte, z regulaminu centrum handlowego. Po piąte, z innych dokumentów, wśród których mogą znajdować się mapy, szkice lokali, dokumenty rejestrowe. Kolejnym elementem są wzory zabezpieczeń, które będziesz musiał ustanowić na rzecz wynajmującego.

Jeżeli chodzi o ogólne warunki umowy najmu, będzie to najprawdopodobniej najbardziej obszerna część umowy, z którą będziesz musiał się zapoznać. W tej części będą bardzo szczegółowo opisane prawa i obowiązki stron umowy najmu. Nie da się ukryć, że będą tu przede wszystkim opisane Twoje obowiązki. Obowiązki i prawa wynajmującego i najemcy związane z objęciem lokalu, z prowadzeniem działalności w tym lokalu, z wyjściem z tego lokalu, z zakończeniem współpracy. W tej części znajdzie się także prawdopodobnie największa część kar umownych, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę.

W szczególnych lub szczegółowych warunkach umowy najmu znajdziesz wszelkie informacje dotyczące tej konkretnej umowy najmu, która zawierana jest odnośnie tego lokalu pomiędzy Tobą, a wynajmującym. Będą to wszelkie elementy, które są zmienne w umowach, które wynajmujący zawiera z różnymi najemcami. Będzie to zatem, przede wszystkim, czynsz, różnego rodzaju opłaty, okres obowiązywania umowy najmu,  zabezpieczenia lub inne kwestie związane z Twoją umową. W tej części będą prawdopodobnie znajdować się także zmiany ogólnych warunków umowy najmu oraz innych części umowy najmu, które wynegocjujesz w trakcie procesu negocjacji.

Warunki techniczne, załącznik techniczny, regulamin budowy. W tej części znajdziesz wszelkie regulacje dotyczące procesu wejścia do lokalu rozumianego jako proces techniczny, to jest proces przeprowadzenia określonych prac budowlanych. Prawdopodobnie będzie znajdowała się tutaj szczegółowa regulacja dotycząca sposobu wykonywania i akceptowania projektu budowlanego lub architektonicznego, prowadzenia konkretnych prac budowlanych, a także prac konserwacyjno – budowlanych prowadzonych  w dalszym okresie obowiązywania umowy, to jest już po wykonaniu prac wstępnych związanych z wejściem do lokalu.

Regulamin wewnętrzny to kolejna część umowy najmu lokalu w galerii handlowej, na którą powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Dlaczego? Dlatego, że zawiera bardzo drobiazgowe regulacje dotyczące wszelkich aspektów funkcjonowania centrum handlowego lub Twojego lokalu. Są to regulacje bardzo szczegółowe dotyczące na przykład sposobów wykonywania dostaw, zatowarowania lokalu, sprzątania lokalu, sprzątania centrum handlowego. Mnóstwo istotnych dla Ciebie informacji, nie tylko pod kątem sposobu w jaki Ty wykonujesz umowę, lecz przede wszystkim sposobu w jaki wykonuje umowę wynajmujący.

Kolejnym elementem umowy najmu lokalu w galerii handlowej są wzory dokumentów związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy najmu przez najemcę. Będzie to prawdopodobnie wzór gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej oraz wzór oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej oraz wydania lokalu po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu.

Do umowy zostaną także dołączone inne dokumenty, na przykład szkice kondygnacji, na której znajduje się Twój lokal lub szkice całej powierzchni centrum handlowego. Do tych dokumentów prawdopodobnie zostaną dołączone odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, być może będą to odpisy z Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli funkcjonujesz jako zwykły jednoosobowy przedsiębiorca (a nie spółka prawa handlowego).

Kategorie: NegocjacjeUmowaWejścieWideo
Tagi:

Skomentuj

Back to Top