Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień (2)

Autor: 24 kwietnia 20121 komentarz

W tym wpisie chciałbym bezpośrednio nawiązać do kwestii wypowiadania umowy najmu lokalu w centrum handlowym zawartej na czas nieoznaczony, którą poruszałem już tutaj. W sytuacji, w której chciałbyś wypowiedzieć taką umowę ze skutkiem rozwiązania na określony przez Ciebie dzień, zarekomendowałem posłużenie się następującą formułą wypowiedzenia umowy:

Wypowiadam umowę najmu lokalu handlowego numer [ … ] znajdującego się w centrum handlowym [ … ] z dnia [ … ] („Umowa”) z dniem 31 maja 2012 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a to na podstawie § 23 Umowy.

Zwróciłem Ci już także uwagę, że tego rodzaju formuła wypowiedzenia może być niemożliwa do zastosowania, w przypadku w którym miesiąc rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia ma mniej dni niż miesiąc, w którym ma się zakończyć bieg tego terminu. Przypominam, że zgodnie z podstawowymi zasadami obliczania biegu terminu wypowiedzenia uregulowanymi w Kodeksie cywilnym (pisałem o tym tutaj):

Art. 112 Kodeksu cywilnego

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednakże przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Co w sytuacji, w której miesiąc rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia ma 29 dni, zaś miesiąc zakończenia biegu tego terminu 31 dni? Rozpatrzmy to na przykładzie wypowiedzenia umowy najmu lokalu handlowego z zachowaniem 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia, który powinien skończyć się z końcem miesiąca maja 2012 roku (to jest 31 maja 2012 roku).

Aby zachować 3 – miesięczny okres wypowiedzenia, umowa powinna zostać wypowiedziana na koniec miesiąca lutego 2012 roku  (29 dni). W tym przypadku nie jest możliwe zastosowanie regulacji ustanowionej w art. 112 Kodeksu cywilnego. W przepisie tym przewidziana została sytuacja odwrotna – miesiąc, w którym złożone zostaje wypowiedzenie umowy najmu jest dłuższy od miesiąca, w którym nastąpić ma skutek rozwiązania umowy. Złożenie wypowiedzenia umowy zgodnie z formułą zaproponowaną powyżej, doprowadzi do rozwiązania umowy najmu z dniem 28 maja 2012 roku, co może nie odpowiadać Twoim potrzebom.

Istnieje bardzo proste wyjście z takiej sytuacji – nie określaj początkowego dnia biegu terminu wypowiedzenia, lecz określ sam zamierzony dzień rozwiązania umowy:

Wypowiadam umowę najmu lokalu handlowego numer [ … ] znajdującego się w centrum handlowym [ … ] z dnia [ … ] („Umowa”) ze skutkiem rozwiązania Umowy na dzień 31 maja 2012 roku z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, a to na podstawie § 23 Umowy.

Jak przeciwna strona umowy najmu obliczy bieg terminu wypowiedzenia? Nie mam pojęcia, prawdopodobnie nie będzie podejmować tego wyzwania. 🙂

Kategorie: UmowaWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top