Waloryzacja podstawowej stawki czynszu najmu lokalu w centrum handlowym

Autor: 16 maja 20121 komentarz

Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego przeprowadzane jest nie tylko rozliczenie opłat eksploatacyjnych (o czym pisałem już tutaj oraz tutaj), lecz także waloryzacja podstawowej stawki czynszu, płatnej najczęściej od każdego metra kwadratowego powierzchni.

Klauzula, w której na rzecz wynajmującego zastrzeżono prawo do waloryzacji stawki czynszu podstawowego może mieć brzmienie zbliżone do następującego:

Kwota Czynszu Podstawowego podlega corocznej waloryzacji. Waloryzacja nastąpi począwszy od miesiąca stycznia roku następującego po roku, w którym zawarto Umowę. Waloryzacja nastąpi na podstawie oficjalnego wskaźnika inflacji dla waluty EUR dla EURO AREA (MUICP) – „European inflation, Harmonised index of consumer prices for countries in the euro area”. Zmiana czynszu odbywać się będzie o wielkość procentowego wskaźnika, jednakże zawsze będzie to zmiana nie mniejsza niż +2%. W przypadku braku takiego wskaźnika zastąpi go inny oficjalny wskaźnik ogłoszony w jego miejsce, a w przypadku braku takiego wskaźnika, inny najbardziej zbliżony wskaźnik ustalony przez Wynajmującego.

Po zwaloryzowaniu stawki czynszu podstawowego o wskaźnik określony w umowie najprawdopodobniej zostaniesz wezwany do dopłaty do czynszu zapłaconego już w poprzednich miesiącach nowego okresu rozliczeniowego (np. w maju 2012 roku zostaniesz wezwany do dopłaty za miesiące od stycznia do kwietnia 2012 roku).

Niestety nie ma żadnych szczególnych działań, które możesz bezpośrednio skierować przeciwko waloryzacji stawki czynszu podstawowego. Chyba, że znajdziesz sposób aby przekonać wynajmującego do zrezygnowania z przysługującego mu prawa lub dania czegoś w zamian od siebie. 🙂

Kategorie: CzynszKlauzule umowneOpłatyRozliczenia
Tagi:

Komentarze (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Iza pisze:

    Czy stawka za najem lokalu użytkowego podlega corocznej waloryzacji w przypadku bezumownego korzystania i na jakiej podstawie?

Skomentuj

Back to Top