Uchylenie się od umowy najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym z powodu wady oświadczenia woli.

Autor: 4 czerwca 20122 komentarze

Niedawno pisałem o jednym ze sposobów wyjścia z umowy najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym, to jest o odstąpieniu od umowy. Innym ze sposobów rozwiązania umowy najmu jest uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli z powodu wystąpienia wady oświadczenia woli.

Kodeks cywilny przewiduje możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem wady oświadczenia woli w postaci:

  1. błędu,
  2. podstępu,
  3. groźby.

Oprócz wad oświadczenia woli wskazanych powyżej, Kodeksowi cywilnemu znane są także inne, to jest stan wyłączający świadome powzięcie decyzji lub wyrażenie woli, pozorność czynności prawnej. Ostatnie z wad oświadczenia woli znajdują rzadkie zastosowanie w praktyce obrotu gospodarczego, zaś ich wykorzystanie w przypadku umowy najmu lokalu w galerii handlowej wydaje się praktycznie niemożliwe. Niektórzy do wad oświadczenia woli zaliczają także instytucję wyzysku – poświęcę jej osobny wpis.

W przypadku skutecznego uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli, umowę traktuje się tak jakby była ona nigdy niezawarta (w znacznym uproszczeniu, w przypadku umów najmu przyjmuje się trochę odmienne założenia niż w przypadku innych umów). W związku z tym, strony umowy powinny zwrócić na swoją rzecz wszelkie świadczenia przekazane nawzajem do chwili uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli.

W kolejnych wpisach omówię przesłanki rozwiązania umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli. Postaram się to zrobić w oparciu o przykładowe stany faktyczne. Już teraz mogę wskazać, że największe znaczenie będą miały dwie wady, to jest błąd oraz podstęp.

Kategorie: OdpowiedzialnośćUmowaWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top