Tag: wypowiedzenie

Umowa najmu nie rozwiąże się sama. Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu.

Autor: 27 kwietnia 20121 komentarz

Niestety znaczna część problemów związanych z funkcjonowaniem lokali użytkowych w galeriach handlowych związana jest z brakiem dokładnego zapoznania się z treścią tychże umów przez najemców lub brakiem zrozumienia części postanowień w nich zawartych. Wiele umów najmu lokali handlowych zlokalizowanych w centrach handlowych zawiera postanowienia ustanawiające automatyczne przedłużenie umowy najmu, w przypadku braku jej „wypowiedzenia” przed […]

Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień (2)

Autor: 24 kwietnia 20121 komentarz

W tym wpisie chciałbym bezpośrednio nawiązać do kwestii wypowiadania umowy najmu lokalu w centrum handlowym zawartej na czas nieoznaczony, którą poruszałem już tutaj. W sytuacji, w której chciałbyś wypowiedzieć taką umowę ze skutkiem rozwiązania na określony przez Ciebie dzień, zarekomendowałem posłużenie się następującą formułą wypowiedzenia umowy: Wypowiadam umowę najmu lokalu handlowego numer [ … ] […]

Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień

Autor: 16 kwietnia 20123 komentarze

O ogólnych zasadach obliczania terminu wypowiedzenia umowy najmu – w tym zwłaszcza sposobie obliczania końca biegu terminu wypowiedzenia – pisałem w jednym z poprzednich wpisów – tutaj. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne (i od chwili tej oblicza się bieg terminu wypowiedzenia) z chwilą jego doręczenia wynajmującemu (lub najemcy). Pojęcie doręczenia w prawie cywilnym rozumiane […]

Czytaj dalej »

Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy najmu?

Autor: 15 kwietnia 201217 komentarzy

Możliwość wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu dotyczącej powierzchni handlowej w galerii lub centrum handlowym nie jest rzeczą spotykaną często. Najczęściej takie prawo zastrzegane jest symetrycznie na rzecz najemcy i wynajmującego w umowach zawartych na czas nieoznaczony w niewielkich centrach handlowych. Aby rozwiązać umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony musisz: złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, […]

Czytaj dalej »

Back to Top