Tag: Rozliczenia

Czy wynajmujący może żądać zapłaty kary umownej za brak terminowej zapłaty kaucji gwarancyjnej? (WIDEO)

Autor: 30 czerwca 20121 komentarz

Wynająłem lokal w galerii handlowej. Gwarancja bankowa, która zabezpieczała umowę najmu wygasła po upływie roku czasu, zaś wynajmujący zażądał wpłaty kaucji w wysokości 20.000 złotych. Nie mogłem wpłacić takich pieniędzy od ręki, a dodatkowo wynajmujący za każdy dzień opóźnienia doliczał mi karę umowną w wysokości 500 EUR. Czy można coś zrobić w takiej sytuacji?   […]

Czytaj dalej »

Waloryzacja podstawowej stawki czynszu najmu lokalu w centrum handlowym

Autor: 16 maja 20121 komentarz

Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego przeprowadzane jest nie tylko rozliczenie opłat eksploatacyjnych (o czym pisałem już tutaj oraz tutaj), lecz także waloryzacja podstawowej stawki czynszu, płatnej najczęściej od każdego metra kwadratowego powierzchni. Klauzula, w której na rzecz wynajmującego zastrzeżono prawo do waloryzacji stawki czynszu podstawowego może mieć brzmienie zbliżone do następującego: Kwota Czynszu Podstawowego […]

Czytaj dalej »

Pisemne rozliczenie kosztów wspólnych przez wynajmującego.

Autor: 15 maja 20121 komentarz

W jednym z ostatnich wpisów odniosłem się do rozliczania kosztów wspólnych ponoszonych (pisałem o tym wstępnie tutaj). Dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden z obowiązków, który nałożony zostaje na wynajmującego na podstawie niektórych umów najmu lokali użytkowych w galeriach handlowych. Obowiązkiem tym jest rozliczenie kosztów poniesionych przez wynajmującego z zaliczkami wpłacanymi na poczet kosztów wspólnych przez […]

Czytaj dalej »

Podwyższona staranność wykonywania umowy najmu lokalu handlowego

Autor: 14 maja 20120 komentarzy

Wynajmujący zupełnie mnie olewa! Takie zdanie można usłyszeć z ust wielu najemców lokali użytkowych znajdujących się w galeriach handlowych. Czy Wynajmujący musi odpowiadać na lub w inny sposób współdziałać w wykonywaniu umowy najmu, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie przynajmniej częściowo związana jest z zagadnieniem należytego wykonywania obowiązków wynikających ze […]

Czytaj dalej »

Rozlicz koszty wspólne!

Autor: 12 maja 20123 komentarze

Sezon rozliczania opłat związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych w pełni! Kosztom tym nadaje się różne nazwy, a to na przykład: opłaty eksploatacyjne, opłaty wspólne,  koszty eksploatacyjne, czy też koszty wspólne. W uproszczeniu, do kosztów tych zalicza się wszelkie koszty poniesione przez wynajmującego w związku z funkcjonowaniem centrum handlowego, które to koszty nie mogą być przypisane […]

Czytaj dalej »

Back to Top