Z czego składa się umowa najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej?

Autor: 23 maja 20122 komentarze

Jeżeli masz do czynienia z umową najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej po raz pierwszy, jej lektura (przynajmniej na początku) może wprawić Cię w konsternację. Po pierwsze, umowa jest długa. Po drugie, składa się z wielu różnych części.

W skład umowy najmu lokalu handlowego zazwyczaj wchodziły będą elementy wymienione poniżej:

  1. warunki ogólne umowy najmu (zasadnicza treść umowy opisująca prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego),
  2. warunki szczegółowe umowy najmu (warunki biznesowe umowy, na przykład okres trwania umowy, stawki czynszu, sposoby zabezpieczenia),
  3. warunki techniczne umowy najmu (stan w jakim przejmujesz lokal lub do jakiego zobowiązujesz się go doprowadzić),
  4. regulamin wewnętrzny centrum handlowego (regulacje, które nie znalazły się w podstawowych warunkach umowy najmu),
  5. plan i położenie lokalu (szkic położenia lokalu w centrum handlowym lub na jego kondygnacji),
  6. wzór gwarancji bankowej  (jeden ze sposobów zabezpieczenia umowy najmu),
  7. wzór oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji (jeden ze sposobów zabezpieczenia umowy najmu),
  8. dokumenty rejestrowe (odpisy z KRS, zaświadczenia o nadaniu numeru regon i inne, w zależności od tego, czy najemcą będzie osoba fizyczna, czy spółka prawa handlowego).

Wskazane powyżej elementy mogły zostać określone przez wynajmującego w różny sposób, umowa może być pozbawiona niektórych z nich, mogą też występować elementy nie wskazane powyżej (np. zobowiązania o charakterze pro – ekologicznym). Jak długa może być taka umowa najmu? Zazwyczaj jest to kilkadziesiąt stron w formacie A4, choć spotykane są umowy składające się ze stron kilkunastu, jak i stu kilkudziesięciu.

Jeżeli masz jakieś pytania co do treści tego wpisu, nie wahaj się skorzystać z formularza kontaktowego, który umieściłem tutaj.

Kategorie: Klauzule umowneUmowaWejście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top