Rozlicz koszty wspólne!

Autor: 12 maja 20123 komentarze

Sezon rozliczania opłat związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych w pełni! Kosztom tym nadaje się różne nazwy, a to na przykład: opłaty eksploatacyjne, opłaty wspólne,  koszty eksploatacyjne, czy też koszty wspólne.

W uproszczeniu, do kosztów tych zalicza się wszelkie koszty poniesione przez wynajmującego w związku z funkcjonowaniem centrum handlowego, które to koszty nie mogą być przypisane konkretnym lokalom handlowym lub najemcom (na przykład energia elektryczna rozliczana na podstawie wewnętrznego licznika energii elektrycznej). O tym co zazwyczaj wchodzi w ramy opłat eksploatacyjnych, napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

Na poczet tychże kosztów wnosisz (lub będziesz wnosić jeżeli dopiero zamierzasz podpisać umowę najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym) każdego miesiąca zaliczki w wysokości oraz na zasadach określonych postanowieniami umowy najmu.

W związku z rocznym rozliczeniem opłat wspólnych możliwe są co do zasady dwie sytuacje:

  1. nadpłata, poprzez wniesienie przez najemców zaliczek w łącznej kwocie przekraczającej koszty poniesione w ciągu całego roku przez wynajmującego;
  2. niedopłata, a to kiedy łączna kwota zaliczek wniesionych przez najemców nie pokrywa kosztów poniesionych przez wynajmującego.

Nie muszę dodawać, że sytuacja nadpłaty w naturze występuje niezwykle rzadko. W przypadku niedopłaty zostaniesz prawdopodobnie wezwany do uzupełnienia kosztów, które miały zostać poniesione przez wynajmującego w związku z funkcjonowaniem centrum handlowego. W niektórych przypadkach wynajmujący może odstąpić od obciążenia cię obowiązkiem uiszczenia dopłaty, a to na przykład wskazując jakoby część opłat wspólnych została pokryta z jego własnej kieszeni.  Nie muszę podkreślać, że taka sytuacja stanowi marzenie każdego najemcy. 🙂

Dostałeś od wynajmującego pismo, w którym wzywa Cię do dopłaty kwoty 20.000 złotych tytułem udziału w kosztach eksploatacyjnych? Zastanawiasz się, czy można podać jakieś działania w tej sprawie? Postaram się poruszyć tą kwestię w kolejnym wpisie, który opublikuję jeszcze dziś lub jutro.

Kategorie: Klauzule umowneOpłatyRozliczenia
Tagi:

Skomentuj

Back to Top