Zawarłem umowę najmu pod wpływem podstępu – jak mogę się od niej uchylić? (WIDEO)

Autor: 21 lipca 20120 komentarzy

Zgodnie z obietnicą kontynuujemy wątek wad oświadczenia woli. W poprzednim wpisie wspomniałem o błędzie, po obejrzeniu tego wpisu zdobędziesz podstawowe informacje na temat podstępu (błędu kwalifkowanego). Zapoznaj się także z jednym z wcześniejszych wpisów omawiających w sposób bardzo ogólny wszystkie wady oświadczenia woli znane polskiemu prawu.

 

TRANSKRYPCJA WIDEO

Czuje się oszukany. Wynajmujący zapewniał, że wokół mojego lokalu będą sklepy bardzo znanych marek. Liczyłem na to, że te sklepy będą generowały ruch także w moim lokalu. Co mogę z tym zrobić?

Niestety takie sprawy w tym zakresie są trudne i bardzo delikatne. Musisz pamiętać, że nie znajdujesz się w sytuacji zupełnie bez wyjścia. W moim poprzednim wpisie mówiłem o wadach oświadczenia woli oraz o tym, że w pewnych sytuacjach można uchylić się od skutków prawnych umowy (a w zasadzie od skutków prawnych Twojego oświadczenia woli składającego się na umowę najmu), zawartej pod wpływem błędu lub podstępu.

Przekazałem Ci wówczas, jakie są przesłanki uchylenia się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. W tym wpisie postaram się przekazać podstawowe informacje na temat tego, w jakiej sytuacji możesz uchylić się od umowy zawartej pod wpływem podstępu drugiej strony umowy (wynajmującego).

Zasadniczo istnieją dwie przesłanki skutecznego uchylenia się od oświadczenia woli złożonego w ramach umowy najmu pod wpływem podstępu. Po pierwsze, musi wystąpić błąd. Po drugie, zaistniały błąd musi być skutkiem podstępnego działania drugiej strony umowy (na przykład wynajmującego).

Jeżeli chodzi o pierwszą przesłankę (zaistnienie błędu), to powinna być ona rozumiana dokładnie tak samo, jak ma to miejsce w przypadku omawianej już wcześniej wady oświadczenia woli w postaci błędu. Wobec tego, serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego wpisu wideo na ten temat, gdzie udzieliłem Ci szerszych informacji w tym zakresie. Celem przypomnienia, błąd to mylne wyobrażenie na temat rzeczywistego stanu rzeczy. Takim mylnym wyobrażeniem może być na przykład Twoje mylne przekonanie odnośnie innego otoczenia biznesowego lokalu handlowego, niż ma to miejsce w rzeczywistości.

Druga przesłanka dotyczy sposobu powstania błędu, który wystąpił po Twojej stronie. Błąd musi zostać wywołany na skutek podstępnego działania drugiej strony umowy (wynajmującego). Jakie działanie drugiej strony umowy będzie mogło zostać uznane za działanie podstępne? Po pierwsze, chciałbym zaznaczyć, że nie ma prostej i jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. W związku z tym chciałbym przytoczyć Ci jedynie jedną z najbardziej oględnych definicji podstępnego sposobu postępowania, z jaką spotkałem się do tej pory. Definicja ta zakłada, że podstępne działanie to działanie świadome i celowe, które może być oceniane jako działanie naganne przez osobę trzecią w stosunku do stron umowy. Dodatkowo, podstępne działanie jest jednocześnie przyczyną, dla której złożyłeś swoje oświadczenie woli w ramach umowy najmu.

Chciałbym także zwrócić Twoją uwagę na jeden istotny element. Błąd stanowiący podstawę do uchylenia się od umowy zawartej pod wpływem podstępu nie musi być ani błędem istotnym, ani też dotyczącym treści czynności prawnej. W związku z tym, skuteczne wykazanie przesłanek uchylenia się od skutków oświadczenia woli z powodu podstępu może być dużo prostsze niż ma to miejsce w przypadku zwykłego błędu (niekwalifikowanego).

W jaki sposób i w jakim czasie możesz uchylić się od umowy zawartej pod wpływem podstępu? Regulacja w tym zakresie znajduje się w art. 88 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie w przedmiocie uchylenia się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem wady oświadczenia woli powinno zostać złożone co do zasady na piśmie. Możemy jednak przyjąć, z uwagi na zawarcie umowy najmu pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, dopuszczalność złożenia takiego oświadczenia w dowolnej formie, na przykład ustnie (postaraj się jednak złożyć je na piśmie, znacznie uprości to postępowanie dowodowe).

W jakim czasie powinieneś złożyć takie oświadczenie? Powinno to mieć miejsce przed upływem jednego roku od kiedy dowiedziałeś się o istnieniu błędu, to jest od daty jego wykrycia.

Kategorie: WideoWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top