Pisemne rozliczenie kosztów wspólnych przez wynajmującego.

Autor: 15 maja 20121 komentarz

W jednym z ostatnich wpisów odniosłem się do rozliczania kosztów wspólnych ponoszonych (pisałem o tym wstępnie tutaj). Dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden z obowiązków, który nałożony zostaje na wynajmującego na podstawie niektórych umów najmu lokali użytkowych w galeriach handlowych. Obowiązkiem tym jest rozliczenie kosztów poniesionych przez wynajmującego z zaliczkami wpłacanymi na poczet kosztów wspólnych przez najemców.

Jako przykłady ustanowienia obowiązku rozliczenia opłat eksploatacyjnych mogą posłużyć nam następujące klauzule umowne:

W terminie 90 dni od zakończenia każdego roku Wynajmujący przekaże Najemcy sprawozdanie z wydatków poniesionych na poszczególne pozycje wchodzące w skład Opłaty Eksploatacyjnej za dany rok, przedstawiając takie koszty w rozbiciu na poszczególne pozycje oraz wyliczenie faktycznej Opłaty Eksploatacyjnej oraz przedstawi zestawienie tych wydatków w porównaniu z budżetem Opłaty Eksploatacyjnej przygotowanym na dany rok.

lub

Rozliczenie powyższych Opłat dokonywane będzie po upływie okresu rozliczeniowego dla całego Centrum łącznie i będzie dokonywane w sposób następujący:
a) w terminie do dwóch miesięcy po upływie okresu rozliczeniowego Wynajmujący dostarczy Najemcy rozliczenie za ten okres; [ …]

Pamiętaj, że rozliczenie przedstawione przez wynajmującego powinno zostać sporządzone w sposób staranny, to jest z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności (art. 355 § 2, pisałem o tym tutaj). Rozliczenie powinno stwarzać przynajmniej zaczyn możliwości przeprowadzenia kontroli wydatków ponoszonych przez wynajmującego.

Z punktu widzenia najemcy lokalu handlowego w galerii handlowej za interesujący może zostać uznany cały szereg sytuacji związanych z rozliczaniem wydatków wspólnych, w tym zwłaszcza przedstawienie rozliczenia po terminie zakreślonym w umowie (na przykład w kwietniu, podczas gdy miało to nastąpić do końca marca), nie przedstawienie rozliczenia lub przedstawienie rozliczenia niedostatecznie szczegółowego (odbiegającego tym samym od obowiązku dołożenia przez najemcę szczególnej staranności związanej z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej).

W jaki sposób próbować wykorzystać wskazane powyżej sytuacje na własną korzyść? Postaram zająć się tą tematyką w jednym z kolejnych wpisów!

Kategorie: Klauzule umowneOpłatyRozliczenia
Tagi:

Skomentuj

Back to Top