Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej.

Autor: 26 maja 20121 komentarz

W mojej umowie najmu prawo wypowiedzenia umowy zastrzeżone jest tylko na korzyść wynajmującego – czy mogę w inny sposób wyjść z umowy najmu? Takie pytanie usłyszałem ostatnio od jednego z najemców lokalu użytkowego w galerii handlowej. Jednym ze sposobów wyjścia z takiej umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego.

Art. 491 Kodeksu Cywilnego
§ 1. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
§ 2. [ … ]
W znacznym uproszczeniu, przesłanki skorzystania z prawa odstąpienia od umowy najmu na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego przedstawiają się nastepująco:
  1. zwłoka w wykonaniu zobowiązania z umowy najmu przez drugą stronę umowy;
  2. złożenie oświadczenia w przedmiocie:
    1. wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu do wykonania zobowiązania, co do którego druga strona pozostaje w zwłoce;
    2. zagrożenia, że w przypadku braku wykonania zobowiązania w wyznaczonym terminie powstanie możliwość odstąpienia od umowy;
  1. brak wykonania przez drugą stronę zaległego zobowiązania w wyznaczonym terminie;
  2. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, czy w twoim przypadku zachodzą przesłanki do odstąpienia od umowy najmu lokalu w galerii handlowej, skorzystaj z formularza kontaktowego znajdującego się poniżej.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Oprócz prawa wypowiedzenia umowy najmu, prawa odstąpienia od umowy najmu możliwe są też inne sposoby wyjścia z umowy najmu lokalu handlowego w centrum handlowym. Jednym ze sposobów jest uchylenie się od skutków oświadczenia woli w postaci błędu lub podstępu. Napiszę o tym szerzej już wkrótce!

Kategorie: Wyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top