Obowiązek otwierania lokalu w galerii handlowej.

Autor: 27 maja 20122 komentarze

Obowiązek otwierania lokali w określonych dniach lub godzinach budzi szczególne zainteresowanie najemców lokali użytkowych w galeriach handlowych zazwyczaj dwóch przypadkach: w chwili kiedy sytuacja w centrum handlowym zaczyna być nieciekawa lub pomysł na prowadzenie określonej działalności w wynajętym lokalu okazał się całkowicie nietrafiony. Niektórzy uważają także, że zamkniecie wynajętego lokalu stanowi dobry środek nacisku na wynajmującego w prowadzonych z nim negocjacjach (ewentualnie negocjacjach, które zamierzają podjąć).

Źródłem obowiązku otwierania lokalu handlowego w określonych godzinach (ewentualnie dniach i godzinach) jest umowa najmu lokalu (o konstrukcji umowy najmu pisałem niedawno tutaj). Postanowienia ustanawiające omawiany obowiązek znajdziesz najprawdopodobniej w:

  1. podstawowych warunkach umowy najmu,
  2. regulaminie wewnętrznym.

Obowiązek zapewnienia ciągłości funkcjonowania lokalu użytkowego w centrum handlowym może być ustanowiony w różny sposób. Najczęściej określa się konkretne godziny otwarcia lokalu (ewentualnie nakazuje się otwarcie lokalu w godzinach otwarcia galerii handlowej). Często spotykane jest także delegowanie kompetencji określania godzin funkcjonowania centrum handlowego lub poszczególnych lokali przez podmiot zewnętrzny, na przykład zarządzającego centrum. Przykład takiego postanowienia znajdziesz poniżej:

Najemca zobowiązuje się do utrzymywania Lokalu otwartego dla Klientów, zgodnie z „Regulaminem Wewnętrznym”. O obowiązujących godzinach otwarcia Lokalu dla Klientów Najemca zostanie poinformowany przez Dyrekcję Centrum Handlowego.

Jakie sankcje będzie mógł zastosować wynajmujący w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązku otwierania lokalu handlowego w określonych godzinach? Prawdopodobnie umowa najmu (ewentualnie regulamin wewnętrzny) przewidują następujące sankcje:

  1. obowiązek zapłaty kary umownej,
  2. wypowiedzenie umowy po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez wynajmującego do zaniechania naruszeń umowy lub regulaminu,
  3. wypowiedzenie umowy w trybie natychmiastowym.

Zależnie od stopnia szczegółowości umowy oraz dokładności wynajmującego mogą tu wystąpić różne warianty sankcji stosowane łącznie lub rozdzielnie (na przykład możliwość łącznego zastosowania kary umownej oraz wyznaczenia terminu do zaniechania naruszeń). Analizując umowę w interesującym nas zakresie trzeba zachować szczególną ostrożność – kary umowne mogą być naliczane za każdy dzień niedochowania obowiązku otwarcia lokalu lub tylko raz.

Jeżeli masz jakieś wątpliwości co do treści Twojej umowy najmu – daj znać! Pamiętaj także o możliwości tak zwanego miarkowania (zmniejszenia) kary umownej, o czym pisałem wstępnie tutaj.

Z obowiązkiem zapewnienia otwarcia lokali w określonych godzinach związane mogą być także inne obowiązki, a to na przykład dotyczące zatowarowania lokalu lub estetyki jego wnętrza – napiszę o tym wkrótce.

Kategorie: Kary umowneObowiązkiUmowa
Tagi:

Skomentuj

Back to Top