Jaka jest maksymalna długość umowy najmu lokalu w centrum handlowym?

Autor: 7 czerwca 20120 komentarzy

Kazali mi podpisać umowę najmu na 20 lat, a mój znajomy ma podobny lokal w tej samej galerii na 5 lat – czy da się jakoś skrócić okres obowiązywania umowy najmu?
Takie pytanie zadał mi ostatnio jeden z najemców lokalu użytkowego w centrum handlowym. Odpowiedź była niestety prosta – nie da się. Czas na refleksje odnośnie okresu obowiązywania umowy powinien mieć miejsce jeszcze przed podpisaniem umowy.
Jaki jest zatem maksymalny okres, na który można podpisać umowę najmu lokalu w centrum handlowym? Umowa może zostać zawarta na maksymalnie 10 lub 20 lat, w zależności od tego, czy do zawarcia umowy dochodzi pomiędzy przedsiębiorcami, czy też nie.
Art. 661 Kodeksu cywilnego
§ 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.
§ 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.
Najemca lokalu w centrum handlowym co do zasady jest przedsiębiorcą. Kim jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów prawa cywilnego? Definicję tego pojęcia zawiera artykuł 43Kodeksu cywilnego:
Art. 43Kodeksu cywilnego
Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
Co istotne, do końca 2008 roku termin, na który mogła zostać zawarta umowa najmu wynosił maksymalnie 10 lat. Termin ten został wydłużony ustawą z dnia 23 października 2008 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku.
Art. 661 Kodeksu cywilnego w brzmieniu z przed dnia 1 stycznia 2009 roku
Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.
Co w przypadku gdy umowa zawarta została na czas dłuższy od 20 lat (lub 10 lat w przypadku zawarcia jej przed dniem 1 stycznia 2009 roku)? Po upływie 20 lat umowa przekształci się w umowę na czas nieoznaczony, to jest będzie możliwe jej wypowiedzenie z zachowaniem terminów wypowiedzenia określonych umową lub ustawą (o terminach wypowiedzenia pisałem już w tu, tu oraz tu).
W jednym z kolejnych wpisów odniosę się do definicji pojęcia przedsiębiorca ustanowionej w artykule 43Kodeksu cywilnego, miedzy innymi odpowiadając na pytanie – na jak długi okres czasu możesz zawrzeć umowę najmu lokalu w centrum handlowym, jeżeli przed podpisaniem umowy nie prowadziłeś działalności gospodarczej.


Kategorie: UmowaWejścieWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top