Jak uchylić się od umowy najmu z powodu błędu? (WIDEO)

Autor: 18 lipca 20121 komentarz

W jednym z poprzednich wpisów wspomniałem o możliwości wyjścia z umowy najmu lokalu w centrum handlowym poprzez uchylenie się od skutków prawnych umowy z powodu wady oświadczenia woli. Oglądając poniższe wideo uzyskasz informację na temat przesłanek skutecznego uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu. Kolejny wpis będzie dotyczył innej wady oświadczenia woli, to jest podstępu.

 

TRANSKRYPCJA WIDEO

Czy można uchylić się od umowy najmu? Takie pytanie zadajecie często, nie tylko mi, lecz także w innych miejscach, na przykład w wyszukiwarce google. Kiedy zastanawiałem się nad tym w jaki sposób odpowiedzieć na tak postawione pytanie, pomyślałem przede wszystkim o wadach oświadczenia woli. Problematyka związana z wadami oświadczenia woli to bardzo gorący temat, między innymi z tego powodu, że często można usłyszeć twierdzenia typu „oni mnie oszukali”, „ja nie wiedziałem, że tak będzie”, „myślałem, że będzie inaczej”, czy także „oni zmusili mnie do podpisania takiej umowy”.

Wady oświadczenia woli, a raczej możliwość uchylenia się od oświadczenia woli złożonego pod wpływem wady oświadczenia woli, to jest temat, o którym będzie traktowało dzisiejsze wideo.

Z twojego punktu widzenia najistotniejsze są dwie wady oświadczenia woli – błąd oraz podstęp (kwalifikowana postać błędu). Dlaczego? Dlatego, że te dwie wady oświadczenia woli mają największą szansę wystąpienia przy zawieraniu przez Ciebie umowy najmu lokalu w galerii handlowej lub centrum handlowym.

Jeżeli chodzi o błąd to regulacja prawna w tym zakresie znajduje się w art. 84 i art. 88 Kodeksu cywilnego. Upraszczając, istnieją cztery przesłanki skutecznego uchylienia się od umowy najmu zawartej pod wpływem tej wady oświadczenia woli.

Pierwszą przesłanką jest konieczność wystąpienia błędu. Błąd powinien być rozumiany jako mylne wyobrażenie o rzeczywistym stanie rzeczy. Czego na przykład może dotyczyć takie mylne wyobrażenie? Na przykład stopnia komercjalizacji centrum handlowego. Myślałeś, że centrum handlowe skomercjalizowane jest w 95%, podczas gdy w rzeczywistości wynajęta została jedynie połowa lokali.

Druga przesłanka dotyczy sposobu powstania błędu, ewentualnie świadomości drugiej strony umowy (w tym przypadku wynajmującego) o tym, że w chwili zawierania umowy znajdowałeś się w błędzie. Błąd musi zostać wywołany przez wynajmującego albo wynajmujący zdawał sobie sprawę z tego, że pozostajesz w błędzie albo też mógł z łatwością zauważyć, że znajdujesz się w błędzie.

Trzecią z przesłanek, która musi wystąpić abyś mógł skutecznie uchylić się od umowy najmu zawartej pod wpływem błędu jest to, że błąd musi dotyczyć treści czynności prawnej. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że błąd musi dotyczyć jakiegokolwiek składnika umowy najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej, niezależnie od tego, czy składnik ten został ujęty wprost w umowie najmu sporządzonej w formie pisemnej. W tym momencie najistotniejsze jest abyś pamiętał, że bez znaczenia są w tym przypadku postanowienia umowy, które stanowią jakoby prawne znaczenie miały tylko postanowienia wyrażone wprost na piśmie w umowie najmu, zaś ważność tracą wszelkie postanowienia, które poczyniliście z wynajmującym przed zawarciem umowy najmu na piśmie. Pisałem o tym w jednym z poprzednich wpisów (tzw. merger clause).

Czwartą z przesłanek stanowi istotność błędu. Jaki błąd jest błędem istotnym? Błędem istotnym jest taki błąd, który uzasadnia przypuszczenie, że gdybyś nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawy racjonalnie, nie zawarłbyś takiej umowy najmu.

Na koniec chciałbym Ci jeszcze zwrócić uwagę na dwa aspekty. Do kiedy i w jaki sposób możesz uchylić się od oświadczenia woli składającego się na umowę najmu lokalu w galerii handlowej, które zostało złożone pod wpływem błędu. Regulacja w tym zakresie znajduje się w art. 88 Kodeksu cywilnego. Przede wszystkim, musisz pamiętać o tym, że takie oświadczenie o uchyleniu się od umowy najmu możesz złożyć najpóźniej z upływem 1 roku od kiedy dowiedziałeś się o tym, że pozostawałeś w błędzie (od kiedy wykryłeś błąd). Jeżeli zaś chodzi o formę, w której powinieneś złożyć takie oświadczenie, to co do zasady powinno to nastąpić w formie pisemnej. Z uwagi na zastrzeżenie tej formy pod tak zwanym rygorem dowodowym oraz fakt jej zawarcia pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, w rzeczywistości uchylenie się od skutków takiego oświadczenia może nastąpić w dowolnej formie.

Kategorie: Klauzule umowneWideoWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top