Dopuszczalność rozwiązania umowy najmu w przypadku sprzedaży galerii handlowej przez dotychczasowego wynajmującego.

Autor: 27 maja 20121 komentarz

Dostałem zawiadomienie o sprzedaży galerii handlowej przez dotychczasowego wynajmującego na rzecz innej spółki – czy mogę rozwiązać swoją umowę najmu skoro nie zawierałem jej z tą drugą spółką?

Takie pytanie zadał mi ostatnio jeden z wynajmujących lokal użytkowy w galerii handlowej. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nie, nie możesz. O skutkach zbycia przedmiotu najmu w trakcie trwania stosunku prawnego wynikającego z umowy najmu stanowi art. 678 Kodeksu cywilnego.

Art. 678 Kodeksu cywilnego

§ 1. W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia.
§ 2. Powyższe uprawnienie do wypowiedzenia najmu nie przysługuje nabywcy, jeżeli umowa najmu była zawarta na czas oznaczony z zachowaniem formy pisemnej i z datą pewną, a rzecz została najemcy wydana.
Z punktu widzenia najemcy lokalu w centrum handlowym za istotne może być uznane także wynikające z art. 678 § 1 Kodeksu cywilnego (z ograniczeniami ustanowionymi w § 2)   prawo wypowiedzenia umowy najmu przez nowego właściciela centrum – o możliwości jego wykorzystania przez wynajmujących postaram się napisać wkrótce.
Chciałbym jednocześnie zwrócić Twoja uwagę na to, że w trakcie trwania umowy najmu lokalu handlowego w centrum handlowym z pewnością dostaniesz wiele pism dotyczących wstąpienia w prawa (lub ich część) dotychczasowego wynajmującego przez inny podmiot (czasami także w prawa i obowiązki). O tych zdarzeniach napiszę w jednym z kolejnych wpisów.

Kategorie: Wyjście
Tagi:

Komentarze (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

Sites That Link to this Post

  1. Czego szukacie na blogu. | 21 czerwca 2012

Skomentuj

Back to Top