Czy wynajmujący może żądać zapłaty kary umownej za brak terminowej zapłaty kaucji gwarancyjnej? (WIDEO)

Autor: 30 czerwca 20121 komentarz

Wynająłem lokal w galerii handlowej. Gwarancja bankowa, która zabezpieczała umowę najmu wygasła po upływie roku czasu, zaś wynajmujący zażądał wpłaty kaucji w wysokości 20.000 złotych. Nie mogłem wpłacić takich pieniędzy od ręki, a dodatkowo wynajmujący za każdy dzień opóźnienia doliczał mi karę umowną w wysokości 500 EUR. Czy można coś zrobić w takiej sytuacji?

 

O karach umownych pisałem już kilkakrotnie. W tym wpisie wideo poruszyłem kilka kwestii, do najważniejszych należy możliwość zastrzeżenia w umowie najmu kary umownej tylko za  niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia niepieniężnego. Obowiązek zapłaty kaucji gwarancyjnej jest świadczeniem pieniężnym (polega bezpośrednio na zapłacie oznaczonej kwoty pieniężnej na rzecz wynajmującego), wobec czego jej zastrzeżenie jest nieważne.

Wskazuję także na możliwość zastrzeżenia w umowie zryczałtowanego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie świadczenia niepieniężnego (na przykład braku zapłaty kaucji gwarancyjnej). Pamiętaj, że nawet w przypadku wykazania przez wynajmującego, że doszło do ustanowienia takiego odszkodowania, nie jesteś pozbawiony środków obrony.

Czy zryczałtowane odszkodowanie lub kara umowna mogą prowadzić do obejścia zakazu ustanawiania w umowie odsetek przenoszących wysokość odsetek maksymalnych wynikającego z art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego? Oczywiście, że mogą. W takim przypadku zastrzeżenie ich w umowie będzie nieważne.

Kategorie: Kary umowneOdpowiedzialnośćRozliczeniaWideoZabezpieczenie
Tagi:

Skomentuj

Back to Top