Czy wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę?

Autor: 17 maja 20120 komentarzy

Wynajmujący za nic nie odpowiada! – to jeden z najczęstszych wniosków, do których dochodzą najemcy już po pobieżnym przeczytaniu umowy najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym. Jedną z przyczyn takich wniosków jest częste naszpikowanie umów najmu postanowieniami zbliżonymi do przedstawionego poniżej:

Wynajmujący nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Najemcę z powodu wcześniejszego wygaśnięcia niniejszej Umowy Najmu.

Czy oby na pewno wynajmujący lokal handlowy w galerii handlowej może wyłączyć swoją odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody? Czy dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności w najszerszym możliwym zakresie? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego:

Art. 473 Kodeksu cywilnego

§ 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2. Nieważne jest zastrzeżenie, iż dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę, którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.

Mając na uwadze postanowienia art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego, zastrzeżenia umowne ustanawiające wyłączenie odpowiedzialności kontraktowej (wynikającej ze stosunków zobowiązaniowych) muszą zostać uznane za bezskuteczne co najmniej w zakresie dotyczącym szkody wyrządzonej przez wynajmującego umyślnie.

O tym w jakim zakresie skuteczne jest umowne zastrzeżenie wyłączenia odpowiedzialności wynajmującego lokal handlowy w galerii handlowej, czym jest redukcja utrzymująca skuteczność i jakie zastosowanie znajdzie w przypadku tego rodzaju zastrzeżenia oraz co to jest szkoda wyrządzona umyślnie napiszę już niebawem w jednym z kolejnych wpisów.

Kategorie: Klauzule umowneOdpowiedzialnośćUmowa
Tagi:

Skomentuj

Back to Top