Czy wynajmujący może odciąć media w lokalu w galerii handlowej

Autor: 13 stycznia 20131 komentarz

W poprzednim wpisie rozpocząłem wpisy dotyczące problematyki prawa do posiadania lokalu w galerii handlowej. Co powinieneś zapamiętać z tamtego wpisu? Posiadanie to stan faktyczny, a nie stan prawny. I to między innymi z tego powodu bezskuteczne są postanowienia określające chwilę wygaśnięcia prawa posiadania lokalu.

Z prawem posiadania lokalu w centrum handlowym związany jest szereg postanowień, które usiłuje się wprowadzać do umów najmu. Na ich podstawie próbuje się upoważniać wynajmującego do siłowego usuwania najemcy lub rzeczy najemcy z lokalu, zamykania lokalu przez wynajmującego do czasu uregulowania zobowiązań finansowych, czy też odcinania mediów, w tym zwłaszcza odcinania dopływu prądu elektrycznego. To właśnie tego ostatniego postanowienia będzie głównie dotyczył niniejszy wpis.

Poniżej znajduje się przykładowe postanowienie zezwalające Wynajmującemu na odcięcie mediów doprowadzonych do lokalu w galerii handlowej:

Najemca nieodwołalnie upoważnia Wynajmującego do odłączenia mediów lub linii telefonicznych doprowadzonych do wynajmowanego Lokalu w przypadku rozwiązania Umowy Najmu.

Z prawem do posiadania lokalu (w tym także prawem posiadacza zależnego, to jest władającego lokalem na przykład tak jak najemca) związane jest prawo do niezakłóconego korzystania z tego lokalu. Prawa tego nie może naruszać wynajmujący.

Sprawa jest niestety bardziej skomplikowana ponieważ posiadacz zależny powinien umożliwić realizację prawa do niezakłóconego korzystania z lokalu przez wynajmującego. Należy pamiętać, że prawa te zasadniczo funkcjonują jednocześnie, skutkiem czego wszyscy posiadacze lokalu powinni wzajemnie szanować swoje prawa wynikające z różnego rodzaju stanu posiadania.

Czy prawo do posiadania lokalu wygasa po wypowiedzeniu umowy lub rozwiązaniu umowy z winy najemcy? Nie, ponieważ prawo do posiadania lokalu stanowi pewnego rodzaju stan faktyczny, który wynika (w uproszczeniu) z uzewnętrznionego zachowania posiadacza lokalu, a nie stan prawny wynikający między innymi z umowy najmu.

Czy wobec tego wynajmujący może odciąć dopływ mediów do lokalu w chwili wypowiedzenia umowy najmu lub jeszcze w okresie jej funkcjonowania celem przymuszenia najemcy do realizacji podnoszonych przez niego żądań (nawet uzasadnionych i zgodnych z prawem)? W mojej ocenie nie, ponieważ uniemożliwi to niezakłócone posiadanie lokalu przez najemcę.

Tematyka posiadania oraz ochrony posiadania jest niestety bardzo złożona. Nakładają się tu często różnego rodzaju prawa różnych podmiotów. O tym w jaki sposób można chronić posiadanie lokalu  (tak przez wynajmującego, jak i przez najemcę) i czy można to robić z wykorzystaniem środków przymusu napiszę wkrótce w jednym z kolejnych wpisów.

Kategorie: CzynszKlauzule umowneObowiązkiOdpowiedzialnośćWyjście

Skomentuj

Back to Top