Czy wynajmujący może zakazać podnajmu lokalu w centrum handlowym?

Autor: 24 lipca 20120 komentarzy

W prawie każdej umowie najmu lokalu w galerii lub centrum handlowym znajdują się postanowienia umowne zakazujące podnajmu wynajmowanego lokalu lub umożliwienia osobie innej niż najemca korzystania z tego lokalu w ramach innego stosunku prawnego. Przykład takiego postanowienia może stanowić klauzula przytoczona poniżej:
Najemca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego oddać Lokalu, także tymczasowo, w całości lub w części osobie trzeciej do bezpłatnego używania, albo w podnajem, lub w inny sposób przenieść jego posiadanie na osobę trzecią.
Czy wprowadzenie takiego postanowienia do umowy jest konieczne? Niedawno pisałem o tym, że do umowy najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej powinny być stosowane przepisy o najmie lokali. Artykuł 688 Kodeksu cywilnego zakazuje najemcy lokalu jego podnajem lub oddanie do bezpłatnego używania.
Art. 688Kodeksu cywilnego
Bez zgody wynajmującego najemca nie może oddać lokalu lub jego części do bezpłatnego używania ani go podnająć. Zgoda wynajmującego nie jest wymagana co do osoby, względem której najemca jest obciążony obowiązkiem alimentacyjnym.
Podsumowując, nie możesz oddać lokalu w galerii handlowej w podnajem ani do bezpłatnego używania niezależnie od tego, czy w umowie najmu takiego lokalu znalazło się odpowiednie postanowienie, czy też nie. W tym zakresie będziesz związany postanowieniami Kodeksu cywilnego, chyba że w umowie zostaną przewidziane postanowienia korzystniejsze dla Ciebie.

Kategorie: Klauzule umowneUmowaWejścieWyjście
Tagi:

Skomentuj

Back to Top