Czy można stracić posiadanie lokalu automatycznie na podstawie klauzuli umownej?

Autor: 11 stycznia 20132 komentarze

W jednej z analizowanych ostatnio umów najmu lokalu w galerii handlowej napotkałem postanowienie, które wprawiło mnie w niemałe zdumienie:

Strony postanawiają, że pierwszego dnia po po rozwiązaniu Umowy, Najemca traci posiadanie Lokalu.

Zgodnie z utrwalonym poglądem nauki prawa cywilnego oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, posiadanie jest stanem faktycznym, a nie stanem prawnym. Skoro nie jest stanem prawnym, to tym bardziej o jego powstaniu lub wygaśnięciu nie może decydować postanowienie umowne.

Co w takim razie decyduje o statusie posiadacza lokalu w galerii handlowej lub centrum handlowym? W dużym uproszczeniu sposób w jaki władasz lokalem. Jeżeli zachowujesz się jak najemca – na przykład uiszczasz czynsz najmu, prowadzisz działalność w lokalu, zakazujesz wejścia do lokalu osobom do tego nieuprawnionym lub podejmowana nieuzgodnionych z Tobą czynności przez takie osoby – jesteś tak zwanym posiadaczem zależnym lokalu.

Artykuł 336 Kodeksu cywilnego:

Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).

Po co wprowadza się takie postanowienia do umowy najmu? Prawdopodobnie celem „legitymizacji” naruszenia posiadania lokalu przez wynajmującego, na przykład poprzez jego zaplombowanie albo wymianę zamka (lub jego rozwiercenie) znajdującego się w drzwiach do tego lokalu lub w jego witrynie.

Nie jest to jednak legitymizacja skuteczne, takie zachowania są sprzeczne z prawem do posiadania lokalu przez posiadacza zależnego, niezależnie od tego, czy tego rodzaju postanowienia znajdują się w umowie najmu.

Jaki jest skutek wprowadzenia takiego postanowienia do umowy najmu? Żaden, może z wyjątkiem wzbudzenia ożywienia osoby zapoznającej się z treścią umowy najmu oraz spowodowania szerokiego uśmiechu na jej ustach.

Kategorie: Klauzule umowneOdpowiedzialnośćWyjście

Skomentuj

Back to Top