Czego szukacie na blogu?

Autor: 21 czerwca 20120 komentarzy

Sposób w jaki trafiacie na bloga jest dla mnie interesujący z wielu powodów, a dodatkowo obrazuje problemy, z którymi borykają się najemcy lokali w galeriach handlowych. Postanowiłem, że co pewien czas wybiorę kilka interesujących zapytań z wyszukiwarki google, przez które trafiliście na bloga. Zapytania wskazane poniżej zostały zadane w dniach od 14 do 21 czerwca 2012 roku.

wzór negocjacji ceny najmu w galerii handlowej / wzór pisma najemcy do galerii handlowej

Niestety nie ma i nigdy nie będzie wzoru pism przedprocesowych i procesowych, które mogą doprowadzić do pomyślnego rozwiązania Twoich problemów. Podejmując jakiekolwiek negocjacje należy zastanowić się nad szeregiem kwestii, w tym zwłaszcza przyczyną zaistniałych problemów, sposobem prowadzenia danej sprawy oraz pozytywnymi i negatywnymi skutkami przyjęcia poszczególnych rozwiązań. Dopiero po przeprowadzeniu szczegółowej analizy możliwe jest podjęcie skutecznych działań. Działania te mogą różnić się w tak w sposób znacząc, jak też niuansami, nawet w przypadku lokali znajdujących się obok siebie w tym samym centrum handlowym. Pamiętaj jednak, że to właśnie te niuanse mogą zadecydować o skuteczności podjętych przez Ciebie działań.

jak negocjować z galerią handlową

Nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie, między innymi z powodu przyczyn wskazanych powyżej. Prowadzone negocjacje będą dotyczyć szeregu kwestii dotyczących aspektów tak ekonomicznych, jak i prawnych. Być może zasadne będzie wykorzystanie (lub wytworzenie) środka nacisku, który pomoże w skutecznych negocjacjach?

czy można negocjować wysokość kary umownej w przypadku rozwiązania umowy najmu lokalu / zmniejszenie kary umownej najmu po podpisaniu umowy w galerii

O tych kwestiach pisałem już kilkukrotnie, między innymi tutaj. Możliwe jest prowadzenie negocjacji odnośnie wysokości kary umownej jeszcze na etapie sporu przedsądowego. Pamiętaj, ze nawet w przypadku braku powodzenia tego rodzaju działań, kara umowna może ulec zmniejszeniu lub unicestwieniu także na etapie postępowania sądowego, a to na przykład poprzez jej miarkowanie (zmniejszenie jej wysokości) lub uznanie jej zastrzeżenia w umowie za niedopuszczalne.

co z najemcami gdy zmienia się właściciel centrum handlowego

W zasadzie nic, umowa obowiązuje dalej – pisałem o tym tutaj. Z pewnością zostaniesz zawiadomiony o fakcie zmiany właściciela. W trakcie obowiązywania umowy najmu dostaniesz także szereg innych zawiadomień, a to na przykład dotyczących przelewu wierzytelności o zapłatę czynszu na rzecz podmiotu innego niż wynajmujący. Napiszę o tym wkrótce.

Kategorie: Blog

Skomentuj

Back to Top