Umowa

Obowiązek otwierania lokalu w galerii handlowej.

Autor: 27 maja 20122 komentarze

Obowiązek otwierania lokali w określonych dniach lub godzinach budzi szczególne zainteresowanie najemców lokali użytkowych w galeriach handlowych zazwyczaj dwóch przypadkach: w chwili kiedy sytuacja w centrum handlowym zaczyna być nieciekawa lub pomysł na prowadzenie określonej działalności w wynajętym lokalu okazał się całkowicie nietrafiony. Niektórzy uważają także, że zamkniecie wynajętego lokalu stanowi dobry środek nacisku na […]

Czytaj dalej »

Z czego składa się umowa najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej?

Autor: 23 maja 20122 komentarze

Jeżeli masz do czynienia z umową najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej po raz pierwszy, jej lektura (przynajmniej na początku) może wprawić Cię w konsternację. Po pierwsze, umowa jest długa. Po drugie, składa się z wielu różnych części. W skład umowy najmu lokalu handlowego zazwyczaj wchodziły będą elementy wymienione poniżej: warunki ogólne umowy najmu (zasadnicza […]

Czytaj dalej »

Czy wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę?

Autor: 17 maja 20120 komentarzy

Wynajmujący za nic nie odpowiada! – to jeden z najczęstszych wniosków, do których dochodzą najemcy już po pobieżnym przeczytaniu umowy najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym. Jedną z przyczyn takich wniosków jest częste naszpikowanie umów najmu postanowieniami zbliżonymi do przedstawionego poniżej: Wynajmujący nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Najemcę z powodu […]

Czytaj dalej »

Podwyższona staranność wykonywania umowy najmu lokalu handlowego

Autor: 14 maja 20120 komentarzy

Wynajmujący zupełnie mnie olewa! Takie zdanie można usłyszeć z ust wielu najemców lokali użytkowych znajdujących się w galeriach handlowych. Czy Wynajmujący musi odpowiadać na lub w inny sposób współdziałać w wykonywaniu umowy najmu, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie przynajmniej częściowo związana jest z zagadnieniem należytego wykonywania obowiązków wynikających ze […]

Czytaj dalej »

Jakie przepisy stosować do umowy najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym?

Autor: 11 maja 20122 komentarze

Czy lokal użytkowy w centrum handlowym jest lokalem w rozumieniu przepisów prawa? Czy traktowanie lokalu handlowego w galerii handlowej jako lokalu w rozumieniu przepisów prawa cokolwiek zmienia? Nowicjuszy w konsternację wprowadzać może fakt, że regulacja umowy najmu w Kodeksie cywilnym została podzielona na 2 części: Rozdział I (od art. 659 do art. 679 Kodeksu cywilnego) […]

Czytaj dalej »

Umowa najmu nie rozwiąże się sama. Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu.

Autor: 27 kwietnia 20121 komentarz

Niestety znaczna część problemów związanych z funkcjonowaniem lokali użytkowych w galeriach handlowych związana jest z brakiem dokładnego zapoznania się z treścią tychże umów przez najemców lub brakiem zrozumienia części postanowień w nich zawartych. Wiele umów najmu lokali handlowych zlokalizowanych w centrach handlowych zawiera postanowienia ustanawiające automatyczne przedłużenie umowy najmu, w przypadku braku jej „wypowiedzenia” przed […]

Czytaj dalej »

Zmniejszenie kary umownej płatnej w przypadku rozwiązania umowy najmu z winy najemcy

Autor: 27 kwietnia 20125 komentarzy

W zdecydowanej większości umów najmu lokali handlowych znajdujących się w centrach handlowych na najemce nakłada się obowiązek zapłaty kary umownej płatnej w przypadku, w którym umowa najmu zostanie wypowiedziana przez wynajmującego z winy najemcy. Zazwyczaj do umowy wprowadza się także przykładową (to jest nie wyczerpującą) lista naruszeń umowy mogących stanowić podstawę tego rodzaju wypowiedzenia. Dopuszczalność […]

Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień (2)

Autor: 24 kwietnia 20121 komentarz

W tym wpisie chciałbym bezpośrednio nawiązać do kwestii wypowiadania umowy najmu lokalu w centrum handlowym zawartej na czas nieoznaczony, którą poruszałem już tutaj. W sytuacji, w której chciałbyś wypowiedzieć taką umowę ze skutkiem rozwiązania na określony przez Ciebie dzień, zarekomendowałem posłużenie się następującą formułą wypowiedzenia umowy: Wypowiadam umowę najmu lokalu handlowego numer [ … ] […]

Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień

Autor: 16 kwietnia 20123 komentarze

O ogólnych zasadach obliczania terminu wypowiedzenia umowy najmu – w tym zwłaszcza sposobie obliczania końca biegu terminu wypowiedzenia – pisałem w jednym z poprzednich wpisów – tutaj. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne (i od chwili tej oblicza się bieg terminu wypowiedzenia) z chwilą jego doręczenia wynajmującemu (lub najemcy). Pojęcie doręczenia w prawie cywilnym rozumiane […]

Czytaj dalej »

Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy najmu?

Autor: 15 kwietnia 201216 komentarzy

Możliwość wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu dotyczącej powierzchni handlowej w galerii lub centrum handlowym nie jest rzeczą spotykaną często. Najczęściej takie prawo zastrzegane jest symetrycznie na rzecz najemcy i wynajmującego w umowach zawartych na czas nieoznaczony w niewielkich centrach handlowych. Aby rozwiązać umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony musisz: złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, […]

Czytaj dalej »

Back to Top