Opłaty

Waloryzacja podstawowej stawki czynszu najmu lokalu w centrum handlowym

Autor: 16 maja 20121 komentarz

Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego przeprowadzane jest nie tylko rozliczenie opłat eksploatacyjnych (o czym pisałem już tutaj oraz tutaj), lecz także waloryzacja podstawowej stawki czynszu, płatnej najczęściej od każdego metra kwadratowego powierzchni. Klauzula, w której na rzecz wynajmującego zastrzeżono prawo do waloryzacji stawki czynszu podstawowego może mieć brzmienie zbliżone do następującego: Kwota Czynszu Podstawowego […]

Czytaj dalej »

Pisemne rozliczenie kosztów wspólnych przez wynajmującego.

Autor: 15 maja 20121 komentarz

W jednym z ostatnich wpisów odniosłem się do rozliczania kosztów wspólnych ponoszonych (pisałem o tym wstępnie tutaj). Dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden z obowiązków, który nałożony zostaje na wynajmującego na podstawie niektórych umów najmu lokali użytkowych w galeriach handlowych. Obowiązkiem tym jest rozliczenie kosztów poniesionych przez wynajmującego z zaliczkami wpłacanymi na poczet kosztów wspólnych przez […]

Czytaj dalej »

Rozlicz koszty wspólne!

Autor: 12 maja 20123 komentarze

Sezon rozliczania opłat związanych z funkcjonowaniem galerii handlowych w pełni! Kosztom tym nadaje się różne nazwy, a to na przykład: opłaty eksploatacyjne, opłaty wspólne,  koszty eksploatacyjne, czy też koszty wspólne. W uproszczeniu, do kosztów tych zalicza się wszelkie koszty poniesione przez wynajmującego w związku z funkcjonowaniem centrum handlowego, które to koszty nie mogą być przypisane […]

Czytaj dalej »

Back to Top