Umowa najmu nie rozwiąże się sama. Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu.

Autor: 27 kwietnia 20121 komentarz

Niestety znaczna część problemów związanych z funkcjonowaniem lokali użytkowych w galeriach handlowych związana jest z brakiem dokładnego zapoznania się z treścią tychże umów przez najemców lub brakiem zrozumienia części postanowień w nich zawartych.

Wiele umów najmu lokali handlowych zlokalizowanych w centrach handlowych zawiera postanowienia ustanawiające automatyczne przedłużenie umowy najmu, w przypadku braku jej „wypowiedzenia” przed upływem okresu, na który umowa najmu została pierwotnie zawarta. Klauzulom takim nadaje się brzmienie podobne do wskazanego poniżej:

Po upływie czasu określonego w [ … ], Umowa zostanie uznana za ponownie zawartą na okres 5 lat, na warunkach obowiązujących w pierwszym pięcioletnim okresie, o ile najpóźniej na 5 miesięcy przed upływem pierwszego pięcioletniego okresu którakolwiek ze stron nie złoży pisemnego oświadczenia, że nie zgadza się na dojście do skutku nowej umowy.

Znam wiele przypadków, w których brak deklaracji najemcy co do dalszego obowiązywania umowy (w rzeczywistości wypowiedzenia takiej umowy) doprowadził do płaczu lub co najmniej zgrzytu zębów. We wszystkich przypadkach chodziło o centra handlowe, które mogą zostać uznane co najmniej za słabe – wynajmujący miał problem ze znalezieniem nowych najemców na miejsce starych, wobec czego nie był w żaden sposób zainteresowany zakończeniem obowiązywania umowy najmu z chwilą pierwotnie określoną w umowie.

W przypadku wątpliwości co do tego, w jaki sposób obliczyć termin, w którym masz zrezygnować z dalszego obowiązywania umowy najmu (rozwiązać umowę z upływem terminu, na który została pierwotnie zawarta), zapoznaj się z wcześniejszymi wpisami dotyczącymi obliczania terminów wypowiedzenia: tu, tu oraz tu.

Pamiętaj o jednym – dokładnie czytaj swoją umowę najmu i pilnuj terminów, które z niej wynikają.

Jeżeli nie chcesz znaleźć się w podobnej sytuacji i chcesz się upewnić, że podpisana przez Ciebie umowa najmu nie zawiera takiego postanowienia – napisz, przeanalizuję ją pod tym kątem!

Kategorie: Klauzule umowneUmowaWyjście
Tagi:

Komentarze (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. Michał R pisze:

    Dzień dobry,
    Jestem ciekaw Pana opinii:
    Czy zawarcie klauzuli automatycznie przedłużającej umowę najmu niejako dożywotnio nie jest obejściem art. 661 k.c.? Spotkałem się z poglądami, że taka klauzula winna być uznawana jako próba obejścia zakazu długich okresów najmu, a tym samym winna być uznawana za nieważną.

Skomentuj

Back to Top