Archive for maj, 2012

Po co zastrzega się karę umowną w umowie najmu lokalu w galerii handlowej?

Autor: 31 maja 20120 komentarzy

W poprzednim wpisie napisałem o najczęstszym sposobie określenia odpowiedzialności najemcy lokalu użytkowego w galerii handlowej w przypadku rozwiązania umowy z winy najemcy. Odpowiedzialność taka polega na obowiązku zapłaty: kary umownej, odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej zastrzeżonej w umowie najmu. Podstawę nałożenia na stronę umowy najmu obowiązku zapłaty kary umownej stanowi art. 484 § 1 Kodeksu cywilnego: art. 484 […]

Czytaj dalej »

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu z winy najemcy.

Autor: 31 maja 20123 komentarze

Odpowiedzialność najemcy za szkodę poniesioną przez wynajmującego na skutek przedterminowego rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej z winy najemcy (poprzez wypowiedzenie przez wynajmującego) to temat niezwykle nośny. Odpowiedzialność taka może wchodzić w grę na przykład w sytuacji braku realizowania przez najemcę obowiązku otwierania lokalu handlowego (szerzej pisałem o tym w tym miejscu). Zasadniczo odpowiedzialność […]

Czytaj dalej »

Dopuszczalność rozwiązania umowy najmu w przypadku sprzedaży galerii handlowej przez dotychczasowego wynajmującego.

Autor: 27 maja 20121 komentarz

Dostałem zawiadomienie o sprzedaży galerii handlowej przez dotychczasowego wynajmującego na rzecz innej spółki – czy mogę rozwiązać swoją umowę najmu skoro nie zawierałem jej z tą drugą spółką? Takie pytanie zadał mi ostatnio jeden z wynajmujących lokal użytkowy w galerii handlowej. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: nie, nie możesz. O skutkach zbycia przedmiotu najmu w […]

Czytaj dalej »

Obowiązek otwierania lokalu w galerii handlowej.

Autor: 27 maja 20122 komentarze

Obowiązek otwierania lokali w określonych dniach lub godzinach budzi szczególne zainteresowanie najemców lokali użytkowych w galeriach handlowych zazwyczaj dwóch przypadkach: w chwili kiedy sytuacja w centrum handlowym zaczyna być nieciekawa lub pomysł na prowadzenie określonej działalności w wynajętym lokalu okazał się całkowicie nietrafiony. Niektórzy uważają także, że zamkniecie wynajętego lokalu stanowi dobry środek nacisku na […]

Czytaj dalej »

Odstąpienie od umowy najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej.

Autor: 26 maja 20121 komentarz

W mojej umowie najmu prawo wypowiedzenia umowy zastrzeżone jest tylko na korzyść wynajmującego – czy mogę w inny sposób wyjść z umowy najmu? Takie pytanie usłyszałem ostatnio od jednego z najemców lokalu użytkowego w galerii handlowej. Jednym ze sposobów wyjścia z takiej umowy jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu […]

Czytaj dalej »

Z czego składa się umowa najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej?

Autor: 23 maja 20122 komentarze

Jeżeli masz do czynienia z umową najmu lokalu użytkowego w galerii handlowej po raz pierwszy, jej lektura (przynajmniej na początku) może wprawić Cię w konsternację. Po pierwsze, umowa jest długa. Po drugie, składa się z wielu różnych części. W skład umowy najmu lokalu handlowego zazwyczaj wchodziły będą elementy wymienione poniżej: warunki ogólne umowy najmu (zasadnicza […]

Czytaj dalej »

Czy wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę?

Autor: 17 maja 20120 komentarzy

Wynajmujący za nic nie odpowiada! – to jeden z najczęstszych wniosków, do których dochodzą najemcy już po pobieżnym przeczytaniu umowy najmu lokalu użytkowego w centrum handlowym. Jedną z przyczyn takich wniosków jest częste naszpikowanie umów najmu postanowieniami zbliżonymi do przedstawionego poniżej: Wynajmujący nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez Najemcę z powodu […]

Czytaj dalej »

Waloryzacja podstawowej stawki czynszu najmu lokalu w centrum handlowym

Autor: 16 maja 20121 komentarz

Wraz z rozpoczęciem kolejnego roku kalendarzowego przeprowadzane jest nie tylko rozliczenie opłat eksploatacyjnych (o czym pisałem już tutaj oraz tutaj), lecz także waloryzacja podstawowej stawki czynszu, płatnej najczęściej od każdego metra kwadratowego powierzchni. Klauzula, w której na rzecz wynajmującego zastrzeżono prawo do waloryzacji stawki czynszu podstawowego może mieć brzmienie zbliżone do następującego: Kwota Czynszu Podstawowego […]

Czytaj dalej »

Pisemne rozliczenie kosztów wspólnych przez wynajmującego.

Autor: 15 maja 20121 komentarz

W jednym z ostatnich wpisów odniosłem się do rozliczania kosztów wspólnych ponoszonych (pisałem o tym wstępnie tutaj). Dzisiaj zwrócimy uwagę na jeden z obowiązków, który nałożony zostaje na wynajmującego na podstawie niektórych umów najmu lokali użytkowych w galeriach handlowych. Obowiązkiem tym jest rozliczenie kosztów poniesionych przez wynajmującego z zaliczkami wpłacanymi na poczet kosztów wspólnych przez […]

Czytaj dalej »

Podwyższona staranność wykonywania umowy najmu lokalu handlowego

Autor: 14 maja 20120 komentarzy

Wynajmujący zupełnie mnie olewa! Takie zdanie można usłyszeć z ust wielu najemców lokali użytkowych znajdujących się w galeriach handlowych. Czy Wynajmujący musi odpowiadać na lub w inny sposób współdziałać w wykonywaniu umowy najmu, a jeżeli tak, to w jaki sposób? Odpowiedź na to pytanie przynajmniej częściowo związana jest z zagadnieniem należytego wykonywania obowiązków wynikających ze […]

Czytaj dalej »

Back to Top