Archive for kwiecień, 2012

Umowa najmu nie rozwiąże się sama. Automatyczne przedłużenie okresu obowiązywania umowy najmu.

Autor: 27 kwietnia 20121 komentarz

Niestety znaczna część problemów związanych z funkcjonowaniem lokali użytkowych w galeriach handlowych związana jest z brakiem dokładnego zapoznania się z treścią tychże umów przez najemców lub brakiem zrozumienia części postanowień w nich zawartych. Wiele umów najmu lokali handlowych zlokalizowanych w centrach handlowych zawiera postanowienia ustanawiające automatyczne przedłużenie umowy najmu, w przypadku braku jej „wypowiedzenia” przed […]

Czytaj dalej »

Zmniejszenie kary umownej płatnej w przypadku rozwiązania umowy najmu z winy najemcy

Autor: 27 kwietnia 20125 komentarzy

W zdecydowanej większości umów najmu lokali handlowych znajdujących się w centrach handlowych na najemce nakłada się obowiązek zapłaty kary umownej płatnej w przypadku, w którym umowa najmu zostanie wypowiedziana przez wynajmującego z winy najemcy. Zazwyczaj do umowy wprowadza się także przykładową (to jest nie wyczerpującą) lista naruszeń umowy mogących stanowić podstawę tego rodzaju wypowiedzenia. Dopuszczalność […]

Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień (2)

Autor: 24 kwietnia 20121 komentarz

W tym wpisie chciałbym bezpośrednio nawiązać do kwestii wypowiadania umowy najmu lokalu w centrum handlowym zawartej na czas nieoznaczony, którą poruszałem już tutaj. W sytuacji, w której chciałbyś wypowiedzieć taką umowę ze skutkiem rozwiązania na określony przez Ciebie dzień, zarekomendowałem posłużenie się następującą formułą wypowiedzenia umowy: Wypowiadam umowę najmu lokalu handlowego numer [ … ] […]

Czytaj dalej »

Interpretacja umowy wyłącznie w oparciu o brzmienie jej tekstu

Autor: 16 kwietnia 20124 komentarze

Tym wpisem zapoczątkuję  serię wpisów dotyczących postanowień umownych (klauzul) spotykanych w umowach najmu w galeriach handlowych. Sedno prowadzonych od tej pory rozważań dotyczyć będzie postanowień, co do których powstają wątpliwości odnośnie możliwości ich wprowadzenia do umowy najmu, ewentualnie ich skuteczności względem stron takiej umowy już po jej zawarciu. Przeglądając umowy najmu lokali w galeriach handlowych, […]

Czytaj dalej »

Wypowiedzenie umowy najmu ze skutkiem na oznaczony dzień

Autor: 16 kwietnia 20123 komentarze

O ogólnych zasadach obliczania terminu wypowiedzenia umowy najmu – w tym zwłaszcza sposobie obliczania końca biegu terminu wypowiedzenia – pisałem w jednym z poprzednich wpisów – tutaj. Wypowiedzenie umowy uznaje się za skuteczne (i od chwili tej oblicza się bieg terminu wypowiedzenia) z chwilą jego doręczenia wynajmującemu (lub najemcy). Pojęcie doręczenia w prawie cywilnym rozumiane […]

Czytaj dalej »

Jak obliczyć termin wypowiedzenia umowy najmu?

Autor: 15 kwietnia 201217 komentarzy

Możliwość wypowiedzenia przez najemcę umowy najmu dotyczącej powierzchni handlowej w galerii lub centrum handlowym nie jest rzeczą spotykaną często. Najczęściej takie prawo zastrzegane jest symetrycznie na rzecz najemcy i wynajmującego w umowach zawartych na czas nieoznaczony w niewielkich centrach handlowych. Aby rozwiązać umowę najmu zawartą na czas nieoznaczony musisz: złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy najmu, […]

Czytaj dalej »

Na początek.

Autor: 13 kwietnia 20120 komentarzy

Serdecznie witam Cię na moim blogu. Poruszana tu tematyka została wybrana w sposób nieprzypadkowy – z zagadnieniami związanym z wynajmem powierzchni handlowych do czynienia mam na co dzień. Blog traktował będzie o wszystkich aspektach związanych z funkcjonowaniem lokali handlowych w galeriach i centrach handlowych, a także innych podobnych lokalizacjach. Pochylimy się (mam nadzieję, że wspólnie) […]

Czytaj dalej »

Back to Top